PHPOY – Pohjois-Hämeen Puhelin Oy

PHPOY eli Pohjois-Hämeen Puhelin Oy on Kuoreveden, Kurun, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain alueella toimiva asiakkaidensa omistama paikallinen teleoperaattori. PHPOY tuottaa asiakkailleen tehokkaita ja monipuolisia ICT-palveluja. PHPOY on suomalaisen Finnet-liitto ry:n jäsen.

 

Tunnuslukuja

• Perustettu: 13.6.1897
• Liikevaihto: 10,9 M€
• Investoinnit: 3,0 M€
• Kokonaispoistot: 2,6 M€
• Liikevoitto: 0,3 M€
• Omavaraisuusaste: 64,4 %
• Henkilökunta: 62
• Puhelinliittymiä: 2 785
• Laajakaista-liittymiä: 4 799
• TV-liittymiä: 6 752

 

Taloudellinen kehitys

taloudellinen kehitys

PHPOY:n strategia

PHPOY noudattaa liiketoiminnassaan seuraavaa strategiaa:

 • Pohjois-Hämeen Puhelin Oy on teleoperaattori, jonka toimialaan kuuluvat kaikki keskeiset tarvittavat ICT-tuotteet ja -palvelut.
 • Yhtiö toimii Kuoreveden, Kurun, Mäntän, Ruoveden, Vilppulan ja Virtain alueella ja palvelee kaikkia tällä alueella toimivia ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita.
 • Yhtiö hakee kannattavaa kasvua myös perusalueensa ulkopuolelta ja tämä työ tukee myös oman perusalueen tehtäviä.
 • PHPOY pyrkii tavoitteisiinsa tuottamalla asiakkailleen korkeaa lisäarvoa tasokkaiden teknisten ratkaisujen lisäksi korkeatasoisella palvelulla.
 • Tämä perustuu henkilöstön ammattitaidon lisäksi läheisyyteen, tunnettuuteen ja henkilökohtaisuuteen.
 • Näitä tukee paikallinen omistuspohja.

PHPOY:n arvot

PHPOY nojaa toiminnassaan seuraaviin perusarvoihin, joita noudatamme sekä yhtiön sisällä että ulkoisissa suhteissa ja joita arvostamme henkilöstössämme:

 • LUOTTAMUS, joka sisältää avoimuuden ja rehellisyyden, luottamuksellisuuden sekä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet.
 • POSITIIVISUUS, mikä merkitsee rakentavaa otetta asioihin ja ihmisiin.
 • YHTEISTYÖHAKUISUUS, mihin sisältyy joustavuus ja muiden huomioon ottaminen.
 • VASTUUN OTTAMINEN, mikä sisältää oma-aloitteellisuuden ja töiden loppuun tekemisen

Liiketoiminnassa keskeisiä viiteryhmiä ovat asiakkaat, omistajat ja henkilöstö. Tavoitteenamme on seuraavien arvojen toteutuminen:

 • Tyytyväinen asiakas, mihin sisältyvät sekä tuotteittemme että palvelumme laatu ja hinta
 • PHPOY:n keskeinen arvo omistajien kannalta on, että yhtiön toiminta-alue hyötyy palvelumme laadusta ja hinnasta
 • Yhtiön kannattavuuden on riitettävä yrityksen investointeihin ja kehittymiseen
 • Arvostamme ammattitaitoista, osaavaa, kehittymishaluista ja tehokasta työntekijää, joka tekee oikeita asioita oikein. Yhtiölle on tärkeää, että henkilöstö voi hyvin, mihin sisältyy asianmukainen palkkaus, mahdollisuus pysyä työn puolesta terveenä, mahdollisuus olla innostunut työstään, saada siitä palautetta, arvostaa työtään itsekin sekä mahdollisuus kehittyä ja kokea onnistumista työssä.

PHPOY:n johtoryhmä

Toimitusjohtaja
Juha Ahoniemi

Talousjohtaja
Maija Kulmala

Myyntijohtaja
Jari Liski

Tekninen johtaja
Hannu Lipponen

Hallitus

Tero Karhumäki pj, Tapani Elomaa vara pj, Mika Aliranta, Markus Auvinen, Juha Heinämäki, Pauli Kivimäki, Hannu Lampinen, Jaakko Majaranta ja Jussi Salmi.

Hallintoneuvosto

Arja Saarinen pj, Otto Huttunen vara pj, Toivo Aliranta, Marcus Hackman, Paavo Hankala, Sari Ilvesaho-Setälä, Eila Kalliomäki, Esko Kangaspeska, Lasse Karilainen, Paula Katajamäki, Susanna Lumio, Marko Kivi, Markku Korpela, Eeva Kyrönviita, Hanna Määttä, Heikki Nikander, Tapio Saarijoki, Jukka Saarinen, Kalervo Suomela, Pertti Takanen, Tapani Tienari, Erkki Viitanen, Atte Viinikka ja Hilkka Ylä-Pynnönen.

Vuosien varrelta

1897 Kurun-Ruoveden-Wirtain Telefooni Osakeyhtiön yhtiösopimus allekirjoitettiin 23. helmikuuta. 
Senaatin talousosasto hyväksyi yhtiön perustamisen 12. helmikuuta.
Senaatti antoi toimiluvan 10 vuodeksi 10. kesäkuuta. 
Perustava yhtiökokous pidettiin Ruovedellä kesäkuun 13. päivä.
1905 Kaksilankainen johto rakennettiin Ruovedeltä Tampereelle entisen yksilankaisen lisäksi.
Mäntän yksityinen v. 1897 perustettu keskusasema liittyy yhtiöön.
1906 Kurulaiset eroavat yhtiöstä.
1912 Ruovedelle rakennettiin oma talo.
1915 Keinojohto rakennettiin Tampereelle ”transformaattoreiden” avulla.
1922 Mäntän keskus siirtyi G.A. Serlachius Oy:lle.
G.A. Serlachius Oy hankki automaattikeskuksen.
1923 Kuparikaksoisjohto rakennettiin Tampereelle.
1924 Yhtiön nimi muutettiin Ruoveden Puhelin Osakeyhtiöksi.
1926 Valtion kaukoyhteys otettiin käyttöön Vilppula-Tampere välillä.
1932 Ristikytkentäteline asennettiin Ruovedelle.
1938 Toimialueen kaapelointisuunnitelma tehtiin. Sota esti töiden aloittamisen.
1953 Kaapelointi aloitettiin.
Vapaa-alue otettiin käyttöön.
1954 Osake- ja puhelin-periaate otettiin käyttöön.
Automatisointi alkoi. Ruhalan keskus otettiin käyttöön.
Mäntän keskus ostettiin takaisin G.A. Serlachius Oy:ltä.
Kyllästämö perustettiin yhdessä Ruoveden Sähkön kanssa.
Yhtiön nimi muutettiin Pohjois-Hämeen Puhelinosakeyhtiöksi.
1955 Rahapuhelin otettiin käyttöön.
1957 Oma kyllästämö perustettiin. Se lopetettiin seuraavana vuonna.
1958 12-kanavainen siirtojärjestelmä otettiin käyttöön.
1963 Vilppulan kaukokeskus otettiin käyttöön 19. marraskuuta.
Yhtiön toimialue tuli 100%:sesti automatisoitua 27. marraskuuta.
1966 Ruoveden kaukokeskus otettiin käyttöön 22. kesäkuuta.
Yhtiön numeropalvelu 010 ja vikapalvelu 019 aloitettiin.
Neiti aika 06 hankittiin.
1968 Ruovesi-Virrat välille asennettiin FDM -linkki.
1970 Koko Ruoveden verkkoryhmä tuli automatisoitua (ptl. Valkeeniemi).
1973 Mikroaaltolinkki hankittiin välille Ruovesi-Virrat.
1976 Yhtiölle otettiin käyttöön oma radiopuhelinjärjestelmä.
1977 Digitaaliset PCM -linkit otettiin käyttöön.
Modeemeja asennettiin. (Ensimmäinen Virtain Seudun Kauppaoppilaitos, 200 bit/s.).
1978 Näppäinvalinta-mahdolllisuus saatiin Mänttään (ESK -keskus).
Telekopiolaite otettiin käyttöön. (Suomenselän Sanomat, Zerox, 400 kpl koko Suomessa.)
Yhtiön tuhoisin myrsky Aarno riehui 16. lokakuuta.
1980 Ilmoituksensiirtojärjestelmä Computec otettiin käyttöön.
Yhtiön nimi muutettiin Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:ksi.
1981 Yhdistymistä Tampereen Puhelinosuuskuntaan selviteltiin.
Posti -ja telelaitos oli kiinnostunut yhtiön ostamisesta.
Yhtiökokous päätti 29.10, että yhtiö jatkaa itsenäisenä.
1984 Otettiin käyttöön oma ATK -järjestelmä.
1985 SYJ-toiminta aloitettiin Vilppulassa.
1986 Keskusten digitalisointi aloitettiin, digikeskukset otettiin käyttöön 18.1. Ruovedellä ja Pohjaslahdella.
1987 Ensimmäinen valokaapelijärjestelmä otettiin käyttöön Virroilla (Virrat - Lappavuori).
Satelliittivastaanotto aloitettiin Mäntän KTV -verkossa.
1990 Rakennettiin valokaapeli Mäntästä Tampereelle ja Jyväskylään.
Turvapuhelinvastaanottokeskus Ruoveden AHK:een.
1991 Rakennettiin valokaapeli Mäntästä Ruoveden ja Virtain kautta Seinäjoelle.
1993 Rakennettiin valokaapeli Ruovedeltä Kurun kautta Tampereelle.
Yhtiön toimialue tuli 100 % digitalisoitua 10. kesäkuuta. (Keskiarvo Suomessa oli tuolloin n. 60%, PHPOY oli tuolloin Suomen suurin sekä liittymämäärältään että pinta-alaltaan 100 %:sesti digitalisoitu Puhelinyhtiö.)
Ensimmäinen GSM-tukiasema (Radiolinja) otettiin käyttöön Virroilla 11. marraskuuta.
SDH-siirtolaitteet otettiin käyttöön (Datatien verkkoon, STM-16).
”Avant -toimirahalla” toimivat yleisöpuhelimet otettiin käyttöön.
1994 Kotimaan kaukoliikenne avautui kilpailulle 1. tammikuuta.
Koko Hämeen teleliikennealue tuli paikallispuhelualueeksi 1. tammikuuta.
Ulkomaanliikenne vapautui kilpailulle 1. heinäkuuta.
1995 Rakennettiin ISDN-valmius keskukseen.
1997 Uusi Telemarkkinalaki voimaan 1.6.1997. Toimilupamenettely loppui, tilalle ilmoitusvelvollisuus.
1998 Oma Internet-palvelu, PHPOINT.
2000 Yhtiöjärjestys muutettiin siten, että käyttäjäomistajien äänivalta suhteessa kasvoi.
Ensimmäiset laajakaistaliittymät (ADSL) asennettiin.
Uuden GSM-verkon rakentaminen aloitettiin, silloinen Suomen 2G Oy, nyk DNA Oy.
2003 PHPOY osakkaaksi Tampereen Puhelin Oy:öön perustamisvaiheessa.
2004 Viimeinen yleisöpuhelin poistettiin syyskuussa.
2005 Laajakaistavalmius valmistui kaikkiin kyläkuntiin.
2006 Aluedataverkko päivitettiin 1 Gb siirtonopeuteen.
2007 Yritysten sähköinen laskutus käyttöön.
2008 Valokaapeli tuli runkoyhteydeksi kaikkiin kyläkuntiin.
Ensimmäiset HD-kanavat alkoivat näkyä KTV-verkossa.
2009 Ensimmäinen PHPOY Kuitu-liittymä kytkettiin.
Finnet ryhmän ilmeen uudistus, uusi logo käyttöön.
Osakkaaksi perustamisvaiheessa Dicame Oy:öön ja Datame Oy:öön, omat mobiililiittymät myyntiin.
PHPOY:n omistusosuus Tampereen Puhelin Oy:stä nousi 39,84 %:iin.
2010 Kuluttajien sähköinen laskutus käyttöön.
2011 PHPOY Viihde (IPTV) käyttöön.
2012 Pohjanmaan Puhelinosuuskunta (PPO) myi teletoimintansa Elisa Oyj:lle,
kaupan seurauksena Kymen Puhelin Oy:n ja Telekarelia Oy:n omistamat Datame Oy:n osakkeet päätyivät Elisalle.
2013 Datame Oy ja Dicame Oy haettiin konkurssiin.
PHPOY:stä tuli savuton työpaikka.
2014 PHPOY:n aluedataverkko päivitettiin 10 Gb siirtonopeuteen.
PHPOY:ssä luovuttiin painetuista osakekirjoista.
2016

Fonecta tekee viimeisen kerran painetun puhelinluettelon.
PHPOY:n omistusosuus Tampereen Puhelin Oy:stä nousi 50%:iin.

Asiakaspalvelu

Henkilöasiakkaat
ma-pe 8-16
03 486 4300
asiakaspalvelu(at)phpoy.fi

Yritysasiakkaat
ma-pe 8-16
03 486 4200
yritysasiakaspalvelu(at)phpoy.fi

Häiriöilmoitukset

Henkilöasiakkaat
puh. (03) 486 4100 (24h)
vika(at)phpoy.fi

Yritysasiakkaat
puh. (03) 486 4400 (24h)
yritystuki(at)phpoy.fi

Yritystuki

ma-pe 8-16
03 486 4400
yritystuki(at)phpoy.fi

Myymälät

Myymälät avoinna ma-pe 9-17.
Mäntän ja Virtain myymälä suljettu
12-13 lounastauon vuoksi.

Mänttä-Vilppula
Virkamiehenkatu 3
03 486 4280

Ruovesi
Honkalantie 1
03 486 4220

Virrat
Keskustie 7
03 486 4290